GALERIA 9 - parafotomania

09-20.04.1994 SARAJEWO TADEUSZ MAZOWIECKI
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 3548

SYTUACYJNELATA 90