GALERIA 9 - parafotomania

09-20.04.1994 SARAJEWO JANINA OCHOJSKA I TADEUSZ MAZOWIECKI
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 3548

AKCJA HUMANITARNASYTUACYJNEPAHKOBIETYLATA 90