GALERIA 9 - parafotomania

12-13.04.1997 SARAJEWO JAN PAWEL II WIZYTA PAPIEZA W BOSNI
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 3511

PAPIEZLATA 90SYTUACYJNEPIELGRZYMKA