GALERIA 9 - parafotomania

10.05.2008 WARSZAWA
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KONGRES WYBORCZY
NZ. TOMASZ SYBILSKI
FOT. JERZY GUMOWSKI

SYTUACYJNEZJAZDY KONGRESY