GALERIA 9 - parafotomania

11.01.2009 WARSZAWA PTAKI NZ. MAZUREK
FOT. JERZY GUMOWSKI

PTAKI