GALERIA 9 - parafotomania

07.01.2008 WARSZAWA MLOCINY KOLEKTOR SCIEKOWY , PRZYMARZNIETY DO LODU , ZAMARZAJACY LABEDZ URATOWANY PRZEZ STRAZ MIEJSKA , ZIMA
FOT. JERZY GUMOWSKI

PTAKIPOMOCWODAZIMASNIEG