GALERIA 9 - parafotomania

12.01.2009 WARSZAWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SZPITAL STEPINSKA
FOT. JERZY GUMOWSKI

MEDYCYNASZPITALESLUZBA ZDROWIAREJESTRACJA