GALERIA 9 - parafotomania

21.10.2008 WARSZAWA AL SOLIDARNOSCI SAD OKREGOWY PROCES AUTOROW STANU WOJENNEGO CZWARTY DZIEN ROZPRAWY
N/Z WOJCIECH JARUZELSKI STANISLAW KANIA TADEUSZ TUCZAPSKI FLORIAN SIWICKI
FOT. JERZY GUMOWSKI

PROCESYSTAN WOJENNYPRLSYTUACYJNEGENERALOWIEWRONLAWA OSKARZONYCH