GALERIA 9 - parafotomania

09.05.2008 WARSZAWA
STACJA KRWIODAWSTWA
ROBERT BIEDRON ODDAJE KREW
FOT. JERZY GUMOWSKI

KRWIODAWSTWOZDROWIESZPITALESYTUACYJNE