GALERIA 9 - parafotomania

28.05.2008 WARSZAWA
KATARZYNA DZIEDZIK - RZECZNIK PRASOWY MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO
FOT. JERZY GUMOWSKI

PORTRETYKOBIETY