GALERIA 9 - parafotomania

31.07.2008 WARSZAWA
ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY WRECZENIE MEDALI SPRAWIEDLIWY WSROD NARODOW SWIATA
FOT. JERZY GUMOWSKI
NZ IRENA CICHONSKA ODBIERA MEDAL PRZYZNANY JEJ MATCE MARIANNIE JAWORSKIEJ [ MARIANNA JAWORSKA ]

ODZNACZENIASYTUACYJNEKOBIETYHOLOCAUSTZYDZIHISTORIA