GALERIA 9 - parafotomania

13.06.1997 SARAJEWO ZNISZCZONA SZKOLA JANINA OCHOJSKA
FOT. JERZY GUMOWSKI
JG 3719

AKCJA HUMANITARNASYTUACYJNEPAHKOBIETYLATA 90