GALERIA 9 - parafotomania

12.11.2008 WARSZAWA HUTA ARCELOR MITTAL
FOT. JERZY GUMOWSKI

HUTNICTWOSTALOWNIAMETALEPRODUKCJA