B&W2 - parafotomania

10.05.1993 Warszawa
URM KPRM
Marian Krzaklewski (ur. 23 sierpnia 1950 w Kolbuszowej) – polski polityk, dzialacz zwi¹zkowy, przewodniczacy NSZZ "Solidarnosc" w latach 1991–2002, za³ozyciel i lider AWS, posel na Sejm III kadencji.
Fot. Jerzy Gumowski

JG19930510002